นโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขในการสมัครสมาชิก

- ควรกรอกข้อมูลสมาชิกที่เป็นจริงและครบถ้วน เพื่อรับสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

- ขอสงวนสิทธิในการงดให้สิทธิประโยชน์และโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก สำหรับสมาชิกที่กรอกข้อมูลสมาชิกไม่ตรงตามจริงและไม่ครบถ้วน

 

  นโยบายความเป็นส่วนตัว

- ข้อมูลต่างๆของสมาชิก ทางเราจะเก็บไว้เป็นความลับ และไม่มีนโยบายในการเปิดเผยไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ยกเว้นกรณีต่อไปนี้

  - ได้รับการยินยอมจากสมาชิก

  - ให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือการร้องขอข้อมูลจากทางราชการ

  - ป้องกันอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของทางร้าน สมาชิกของเรา หรือประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

ระบบโดย OpenCart
Virginfloral © 2024 | ระบบไทยโดย Opencart2004 - Designed By VirginFloral